SALİM SAVCI


TÜRKİYE´NİN ZENGİNLİKLERİ


Her ülkenin yer üstü, yer altı zenginlikleri vardır. Bunlardan en iyi yararlananlar da ?gelişmiş ülkeler?dir. Bu gerçeği gören gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları zenginliklere bir gün kesin kes sahip çıkmayı becerebileceklerdir. Bu ülkelerin başında
Türkiye Cumhuriyeti´ni görmeyenler olabilir. Bu nedenle ülkemizin yer üstü ve yer altı zenginliklerini bilmek gerekebilir. İşte o zaman, bu zenginlikleri araştırmak her Türk insanına düşen bir görev olur.
Yer Üstü Zenginliklerimiz:
1.Tarihi olanlar: Anadolumuzun her yeri tarihi zenginliklerle doludur. Bunların çoğunu olduğu gibi, bir kısmını da restore ederek göz doldurur duruma getirmemiz olanaklıdır. Saraylar, hanlar, hamamlar, camiler, Hüyükler, kazılar bunların canlı tanıklarıdır.
2.Turistik olanlar: Anadolumuzun üç yanı denizlerle çevrilidir. Yılın her ayında, ülkemizin çeşitli bölgelerinde dört iklimi ancak Anadolu´da yaşayabilirsiniz. Kapadokya´dan Pamukkale´sine kadar nice turistik yerlere ancak Anadolu´da tanık olabilirsiniz.
3.Yaylalar ve piknik yerleri: Her ülkenin bu tür yerleri vardır. Anadolu´daki gibi renkli, cıvıl cıvıl, konuksever yerleri başka ülkelerde bulamazsınız.
Burada, üç zenginlikten söz ediverdik. Sizler isterseniz buna detay kazandırabilirsiniz.
Yer Altı Zenginliklerimiz:
Bunları da şöyle sıralayabiliriz.
1.Madenlerimiz: Yurdumuzun çeşitli yerlerinde, çeşitli madenlerimiz mevcuttur. Ama ne yazık ki, sanayimiz rezerveden bor madenini elde edebilecek düzeyde değildir. İşte bu rezerveyi işletebilmek gelecek kuşakların boynuna bir borç oluyor.
2.Altın-bakır-gümüş: Bu üç madenin yerleri ülkemizde bellidir. Ama çıkarılanların işlenmesi halen bizim dışımızda gerçekleştirilmektedir. Bu da, gelecek kuşakların sırtına yüklenmektedir. Bu üç madenin gelirini kazanabilmemiz için, akılmantık-bilim yolunda bir eğitimi çocuklarımıza vermekle sorumluyuz.
3.Petrol: Anadolu´da petrolün bulunduğunu herkes biliyor. Ama üretilen miktar devede kulaktır. Bilimsel verilere göre, Anadolu´da 2500 metre derinlikte bir petrol zenginliği yatmaktadır. 2500 metre derinliğe inme tekniği ise yalnız U.S.A.´da vardır. Amerika, bir gelişmiş ülkedir. Gelecekte Anadolu´dan petrol üretebileceğinin politikasıyla meşguldür. Gün gelebilir. Sahneye çıkabilir. Biz gözümüzü açıp kapatılan kuyuları bile açmanın yollarını bulmalıyız.
4.Krom: Krom, çelik sanayinde çok kullanılan bir madendir. Krom bakımından da Anadolu´nun bir zenginliği vardır. Krom rezervelerini işletme zamanı çoktan gelmiştir.
5.Toryum: Anadolumuz, geleceğin enerji kaynağı olan uranyuma dönüştürülebilen toryuma sahiptir. Uranyum ile Toryum ise nükleer enerji için şarttır. Ne yapıp yapıp, toryum elde etmenin yolunu ülkemiz bulduğu gün daha da önem kazanacaktır.
Gelişmiş ülkelerin oyununa düşmemek için, Toryumu kendimizin üretmesi düşünülmelidir.
Sonuç: Gelişmiş ülkeler, şimdiden gelecek yüzyıla planlarını yapmaktadırlar. Bunu da asla unutmayalım!