DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ


ÂŞK-I-M ?!...

Dr. Hayrettin Parlakyıldız / Kıbrıs İLİM üniversitesi        


Ne güzel, ne kadar ÖZEL bir kelimeyle beraberiz bu gün: ÂŞK !?...

Dilimizde çok kullanılan, ama herkesin lâyık olmadığı bir kelime, ÂŞK …Üç harfli içi dolgun, anlamı geniş, ergenlikle başlayıp yaşlanıncaya kadar devam eden gerçekliği tartışılmayan bir kelime ÂŞK ?!...

Duygusallıkta ön plânda;  zihinsellikte anlamıyla, içeriğiyle dolu, yaşanmışlıkta çok mu çok ağır, herkesin taşıyamayacağı, taşıyanların yaşam zenginliği, gönül huzuru içinde her anı mutluluk içinde geçen yüzünde gülücükler, zihninde çeşitli yorumlamalar ve bu yorumlar içinde her iki cinse de huzur ve güven veren kelime ÂŞK…

Zaman zaman tartışılan, ayıplanan, utanma duygusu içinde mahcup, sürekliliği insanda MAŞUK ve MECZUP sıfatına uygun söylemler oluşturan kelime ÂŞK !...

âşk

isim, Arapça ʿaşḳ : Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor (II).
"Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi" - Yunus Emre
(TDK)

teklifsiz konuşmada; bir şeyi yapmak için büyük bir istek duymak, coşmak, coşkunluk göstermek:

ÂŞK DEYİMLERİ :

âşka düşmek.

âşık olmak.

âşka gelmek.

Anlat âşkım.

âşkım âşkım, âşkımm!?

Âşkımı buldum, âşık oldum,

Âşk, parayla alınmaz, satılmaz…

Âşkımın ilk baharı,

Âşkımın sonbaharı.

Âşık olanlarla AŞIK atmadım, onlarla âşka kaşık salladım…

Âşk  âşıkla, yemek kaşıkla !..

Âşkın lezzetini bilmeyen, …..SİN rezaletine düşer…

Âşkın videosunu çekemeyenler, BAŞKA şeyin videosu için EL sallar..

 

(biriyle) aşık atmak

  1. Yarış etmek, yarışmak.  2. boy ölçüşmek.

 

maşuk

isim, (ma:şuk), Arapça maʿşūḳ

Sevilen, âşık olunan erkek:
      "Biz sevdik, âşık olduk; sevildik, maşuk olduk." - Yunus Emre
(TDK)

Âşkta estetik vardır, âşkta nezaket vardır, zarafet vardır, âşkta güven vardır, karşılıklı olursa doyumsuzluk vardır, âşktaki cinsellik bedensel değil, duygusaldır...
Âşkta ihanet olmaz, olursa da ÂŞKo yerde durmaz...
Herkes, âşık olamaz, âşkın kimyası kişileri yakar;

Sinan Paşa’nın Tazarru-namesindeki ; “ âşk öyle bir kimyadır ki, insanın vücudundaki kanı su haline getirir..”
Bu kadar da olur mu bilmem, ama âşkın anlamı açısından önemli...
Sevmek sevmek, severken âşık olmak, heyecan duymak, duyulan heyecanla karşı tarafı korumaya almak; âşka-âşığa zarar gelmesin diye tetikte durmak...

Âşkta romantizmi yaşamak,Victor Hügo’yu anımsamak…

Fuzuli’nin;

“Işk (âşk) imiş her ne var âlemde ilim bir kıl-ü kal (dedikodu) imiş ancak!..” mısraı içinde yoruma gitmek;
“ Hasılım yok ser-i kuyunda belâdan gayrı,
Garazım yok, reh-i aşkında fenadan gayrı “
diyen mısralarıyla buluşmak !?...

Ya, günümüzde AŞKIM AŞKIM diyerek, işi hafife alıp ÂŞKIN içini boşaltmak...!?
Âşkı, âşığı anlamamak; zekâyı, sevmeyi, aptallık belgesinin içinde sıfırlamak...
Para âşkıyla, güce tapmak âşkıyla, kelime darlığı içinde AŞKIM, AŞKIM, AŞKIM söylemiyle âşkın anlamını sapkınlık içinde SAPIK hale getirmek, bu kelimeye yapılacak en büyük ihanet,  içinde olmayan, olamayan ÂŞKIN ulviyetini,
farklı anlayış içinde sapkınlaştırarak, hem kendini basitleştirme hem âşkı değersizleştirmek ?!..

Âşkta yaşama gücü, âşkta yaşama sevinci, âşkta güven,âşkta gözlem, aşka özlem vardır, unutmayınız… Âşktaki derinlik,içerik yok ÂŞK-IM-DA !...
Herkese âşkım derseniz, siz âşık olamazsınız, ancak âşkıda kendinizi de kirletirsiniz ...!?

KIZ KIZAaşkım, KADIN KADINAaşkım, kediye aşkım, köpeğe aşkım, kuşa aşkım, cinsiyetsize aşkım, kişiliksize aşkım, kimliksize aşkım, sen sapıklaşıyorsunAŞK-IM!?..
Âşkta, şekersiz şeker olmak da vardır...Bunu başarabilirseniz, A-Ş-K sizi yakalar, ama yaralamaz..

AŞK-IMMM diye diye AŞ-la (yemekle) kım-kım arasında IKINIR kalırsınız…!?


Kelimelerin ciddiyeti kaybolursa, kelimelerin milliyeti tartışılır...
Kelimelerin yöresel, kelimelerin bölgesel, kelimelerin bireysel, kelimelerin toplumsal yapısı olduğunu unutursanız, sizin kimden olduğunuz, kimden yana tavır aldığınız da tartışılır; tartışılan şeyin şeylerin içeriği oluşmamışsa, sizler de olmamış, oluşmamışsınız demektir...

AŞKIM kelimesini yerinde kullanın, gerçek ÂŞKTAN mahrum kalmayın !..

KELİMELERİ yerinde kullanın, kullandığınız her kelime sizin KİM ve NE olduğunuzu SİMGELER !?..

ÂŞK, her gün yeniden doğmalı, hayata taze bir başlangıç olmalı…

AŞKIM dediğiniz kişilerde ÂŞKIN kirletilmemesi dileğiyle…