GÜVEN GÜRBÜZ


LAF SALATASI DEĞİL, SÖZ MESELESİ

GÜNDEM-YORUM / GÜVEN GÜRBÜZ


Şebinkarahisar'ın gündemlerinin haberleri ile dile gelmesi çok sesliliğinde işareti anlamına geldiğini düşünmeliyiz. Sesin gürleştiği yerde dağ taş inilermiş.

Sosyal medyadan dillendirilenlere baktığımızda ise her kafadan bir ses çıkmasıda doğal. Gündemlere düşen konuların evveliyatı ve sonrası olarak değerlenmeside önemli. Gündemler seçimlere yakın daha da çok olacaktır. Memlekete yapılan icraatların daha da ivme kazanması beklenecektir. Yapılamayanlar daha çok sorgulanacaktır. Özellikle STK lar boyutunda nerede durduğumuzda düşündürecektir. Yakınlaşmalar, kamplaşmalar, güç birliği oluşumları, eleştiriyel artışlar, vs.vs.vs. Elbetteki her yazılan çizilene göre fikirler olgunlaşmaz.

Laf salatası değil, söz meselesi olarak bakış açısı daha ön planda olacaktır.

Şebinkarahisar yerelinde icrai faaliyetler her ne kadarda yakın markajımızda olsa da, bağlı olduğu vilayet nezdinde değerlemeye alındığını da unutmamak gerek. ( Kamu nezdinde Ödenekler, yatırımlar,destekler, hibeler vs. Özel de ekonomik yatırımlar, faaliyetler, projeler, aksiyonlar..)

Şebinkarahisar belediyesi tarafından yapılan kamu hizmetlerinin bayındırlaşma, kalkınma, gelişme, vs yolunda yaptıkları kamuoyunun dikkatinde olmakla beraber, iktidardan yana olması elbetteki faaliyetlere katkı sağladığı göz ardı edilmemelidir. Yeterli olup olmadığı tartışılsa da, yapılan faaliyetler her zaman bir öncesi ile mukayese edilecektir.Yapılan işin kötüsü olmaz sözü her zaman telafuz edilse de, yapılamayan işin de elbetteki dillendireni çok olacaktır. Gönül her zaman memleket için daha fazlasını ister. Birlikten kudret doğar sözü her zaman kulaklarda küpe olmalıdır. Tek çıkan sesi kimse duymaz ama, hep birlikte çıkan ses, dağı taşı inletir.

Vilayetin fındığının ilçenin güneşi ile buluştuğu Şebin'de;

'Belediye nezdinde de girişimlerle her halde bundan sonra kurutma alanları düzenlemeleri ile rantabl gelir kapısına dönüştürülebilir", diyenleri de düşündüğümüzde, hak vermemek elde değil. Hatta daha da ileri gidilerek Fındık işleme, değerleme, gıda sektörü yatırımı ve de bunların atölye, imalathane, fabrikasyon faaliyetleri ile entegre edilerek genişletilebilir. Yabancı yatırımcılarında talepleri değerlemeye alınıp, ihracata doğru sanayi faktörü de yaratabilir.

Şebinkarahisar'da % 67 boş kontenjan ile Üniversite yerleştirme programı neden boş kaldı sorusu soru işareti.

Sınava giren bir çok öğrencinin aldıkları puanları az bulması ile birlikte seneye tehir ettiği, seneye daha çok puan alacağı düşüncesine kapıldığı söylenmekte. Ancak Danışmanlık hizmetleri veren öğretim görevlilerinin de yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Adayların iyi aydınlatılması, geleceğin emin ellerde, kaliteli, verimli, seviyeli, düzeyli vs eğitimin hedeflenmesi amaç edinilmeli. Sorumluluklar ve yükümlülükler önemli kavramlardır. Sorumluluk alınır; bireyin arzusuna, amacına ve beklentisine tabidir. Buna karşılık yükümlü olunur; yükümlülük zaruret ifade eder. Sorumluluklardan kaçılabilir, yükümlülüklerden ise kaçılamaz.

Meryemana manastırı gündemlerdeki yerini koruyor çünkü gelir kapısı olması, (Trabzon Sümela örneği ) beklenir.

İlçeye turizm alanında yatırım olarak restore edilmesine rağmen, detay konularda ki eksiklerin yerine getirilememesinden dolayı gerekli ilgiye haiz olamaması tartışılır olmuştur. Manastırın iç ve dış cephe restorasyonlarında eksikliğin olduğu aşikar. Yeni ödeneklerle konunun önünün açılması ve projelendirilmesi gerekiyor. Bu hale kavuşturulması bile mucize olduğunu da düşünmek gerek. Bir sonraki adım Kültür Bakanlığı nezdinde değerlemeye alınması icab eder. Bu konularda takipçi iradelerin olduğunu biliyoruz. Onlar elbetteki bu konuları Ankara yollarında dile getirdiklerini düşünüyoruz.

Şebinkarahisar sınırlarında 10 şirkete işletme ruhsatı, 14 şirkete de arama ruhsatı verilmesi ve bu konuda spekülatif yorumlar yapılması olasıdır.

Madencilik alanında; gelişmiş son teknoloji, İSG faaliyetleri, çevre faaliyetleri konuları dikkate alınarak yeni yatırım alanlarının açılması önem arz eder. İstihdama ciddi katkılar sağlaması, rezervlerin potansiyeline ve yatırımın çapına bağlı olarak gelişime katkı sağlaması muhtemeldir. İşletilen sahaların daha sonra eski haline getirilmesi, doğaya karşı sorumlulukların tam olması, vs.konular da geniş kapsamda değerlemeye açık konular olacaktır. STK ların da bu konularda duyarlı davranıp gerekli tutum ve davranışı da sergilemesi gerekir.

Gündem yorumlarda yazılacaklar o kadar çok ki, ancak gazetemiz sayfaları sınırlı olduğu için bir sonraya inşallah diyor ve bu haftaki yazımızı sonlandırıyorum.

Hürmetlerimle,

12 Eylül 2021

Şebinkarahisar / Ankara