DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ


BİRİLERİ NE DER?!..

Dr. Hayrettin Parlakyıldız / Kıbrıs İLİM üniversitesi        


Ülkemizin otokontrol ( özdenetim), sistemi olan söylem !..  Bu söylemde en önemli kelime yüklemden önce gelendir, ama biz buradaözne olan kelimeye bakalım biraz da ona takalım…

Birileri belgisiz zamirdir. Bu belgisiz zamir durumunda olanlar, belli olmayanlar, bazıları gibi kimliksiz-kişiliksiz olanlardır… Kim bu “birileri”?..dediğiniz zaman bilmem ki, el-âlem gibi bir şey…

Bu birileri İRİ midir, diri midir, ölü müdür ?..İRİ ise, bilinendir, diri ise saklanan-gizlenendir, ölü ise, diriyken İRİ ola, bilinendir… Bu birilerine otokontrol görevini kim vermiştir…?  Bu görevi aldığında “bireysel” midir, “toplumsal” mıdır?.. Özdenetimini bireyselliği için kullanmış mıdır, eğer kullanmayıp da toplumsal kullanacağım derken, bireyselliğindeki “çıkarları”, kendine “hak” mı saymıştır.?!

Bu birilerini toplum olarak çok önemsediğimiz için, birilerinin gözlemleri, gözetimleri altında kalan ergenler,çocuklar olarak geçmişte biz ve bizden önceki kuşakların çoğu özgüvensiz olmuşlar, tabii bu özgüvensizliği yaratanların VARLIKLI  oluşları, denetimleri varlıklılara değil, YOKSUL olanlara yapmışlar, onları denetlerken cinselliklerine, dinselliklerine,ırksallıklarına bakarak, kendilerini ETKİN-YETKİN kılmış, İRİ birileri olmuş, bir de kendilerine “efendi-bey,zade” sıfatı veren siyasi anlayış içinde yer edinmiş, geçinip gitmiş, BİRİ ve bedavacı-yemeci İRİ olmuş…

Kendilerinin gelirleri-giderleri sorgulanmamış, çünkü o BİRİLERİ içinde gizli kalıp MALI götürmüş, diğerleri olarak ötelenen, gözlenen, özgüvensiz bırakılanlar nereden buldun, neden giydin, nerede gezdin ?özdenetimi içinde KENDİ olamama sığlığındabazı dini gruplar ile bölücü grupların kucağına atılmış, BİAT otokontrolüne düşürülmüştür…

Birileri ne der ?anlayışınakültürel yapının-aile kavramının, değerleri eğitimle oluşturmak için millet-devlet anlayışındaki devamlılık için EVET diyoruz…

Pandemi-Covid acısını çıkaran duyarsız-tutarsız-kararsız, HAKSIZ KAZANÇ sağlayanlara BİRİLERİ NEDEN bir şey DEMİYOR da kendileri de mi –sız kazançtanfaydalanıyor…?!

Birileri, ahlâkî özdenetim getirirken, hırsızlara nereden buldun yasası yerine YAŞASIN derse, bu birileri artık hırsızlaşan-arsızlaşan İRİ olur !..

Bizim bu yazdıklarımıza BİRİLERİ ne  der, SİZLER ne DERSİNİZ !?

Girne’den SEVGİLER…

19.09.2021 Dr.HayrettinParlakyıldız Kıbrıs İLİM  Üniversitesi