DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ


BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ve TÜRK DİLİ KURULTAYI XVI !...

Dr. Hayrettin Parlakyıldız / Kıbrıs İLİM üniversitesi        


Öğretim yılı başlarken,  bilimsel çalışmalar da başlıyor… Bu güzelliği genelde tüm üniversitelerde görmek, bilimsel çalışmalara katılmak, tartışmak ve bilime hizmet ederken, hem katılanlara hem ileride düzenleyeceklere model olmak anlamlı ve güzel…

Üniversitelerin önemli görevlerinden biri de akademik toplantılara imza atmak, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını açığa çıkarıp akademisyenlere çalışma azmi kazandırmak ve araştırma merakını kamçılamaktır… Bunu Vakıf  Üniversiteleri içinde en anlamlı ve uzun soluklu yapanlardan biri de Ankara BİLKENT Üniversitesidir.

Çalışmalarınbir çok alanda olmasının yanında bizi ilgilendiren alanımızla ilgili sempozyumlardan biri Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı ismini taşıyan 16 yıllık geçmişle günümüze kadar gelen akademik çalışmadır…

XVI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultay’ı 26-27 Eylül 2021 tarihlerinde ZOOM üzerinden çevrimiçi olarak İhsan Doğramacı Erbil Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliğive Dayanışma Vakfı,Musul-Kerkük Selâhattin Üniversiteleri ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Kurultayda Ele Alınacak Konular:

 

Tarih Boyunca Türk Dilinde Değişim ve Gelişim

Dilbilimi Çalışmaları

Köken Bilgisi Çalışmaları

Dil Eğitimi ve Öğretimi  

Türkçe Öğretmeni Yetiştirme

Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi

 

Herşeyde olduğu gibi yapılan çalışmalarda da kimlik önemlidir. Kimlikler, katılımcıların bildirilerindeki anlatımüslûbunda da gizlidir.

 

Bu tür akademik-bilimsel çalışmaların içinde bildirili katılımcı olmak ayrı, bu tür akademik çalışmayı düzenlemek ayrıdır.  Bu çalışmaları Trakya ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Uluslararası seviyede düzenleyen bir akademisyen olarak iyi biliriz.

Sempozyum hazırlarken; teknik bilginiz olacak, akademik bilginiz olacak, düzenleme kurulunuz olacak, akademik camiaya yakınlığınız olacak, üniversite bağlantılarınız olacak, destekçi firmalarınızla, kamu kurum ve kuruluşlarla iletişiminiz olacak, tanıtım ilânlarınız olacak,  ulaşım hizmetleriniz içinde kargo ve link bağlantılarınız olacak, işleri takip edecek, size bilgi vererek, yanıltmayan ciddi ekibiniz olacak., bunlar adsız kahraman sıfatını alacak, karşılayacak-uğurlayacak ve düzenleme kurulu başkanının yüz akı olacak. Bu işlerde sabır gerekecek. Tüm bunların yanında size tüm desteği ve güveni vererek, mali güçte-ulaşım işlerinizde yanınızda olacak üniversitenin yönetim kadrosu olan rektör ile mali sıkıntılarınıza çare olacak mütevelli heyet başkanınız olacak !?..

Bu açıklamadaki beklentiler, şartlar oluşunca, artık yola çıkabilirsiniz. Çıktığınız yolda başınız dik, alnınız ak yürürsünüz.  Bunu yıllardır BİLKENT’TE yapan ve başarıyla ulusal ve uluslararasında alanıyla ilgili kurultay düzenleyen bir akademisyen arkadaşımızı tanımak, ciddiyetini bilmek ve tanıtmak gerekir… Bu akademisyen arkadaşımız Dr. Rasim  Özyürek…

Yıllarını eğitime verirken, Bilkent’teki çalışma azmini yakından tanıyan biri olarak, katılımcı-konuşmacı olarak kendilerini ve ekibini kutlamak isterim.

Her şeyde olduğu gibi yapılan çalışmalarda da kimlik önemlidir. Kimlikler, katılımcıların bildirilerindeki anlatımüslûbunda da gizlidir.

 

“Türkçe İnkılâbı” yapan son yüzyılın ÖNDERİNİN;

 

“Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.” Sözündeki İLKE, üniversiteler kuran akademisyen HOCA olarak bilinen, YÖK’ünveBilkent’in kurucusu olan Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın;

“Türk Dili Kurultaylarında DÜNYA DİL BİLGİNLERİ birlikte olacaklarına, Türk dili ile ilgili birçok güçlüklerin çözümünü kolaylaştıracaklarına” ÖZSÖZÜ kurultaylarıntemelini oluşturan bir DİL emri olarak yorumlanmalıdır.

Öğretim elemanlarının  asli görevi DERS vermektir, ama bu asli görevde üniversal (evrensel)  anlayışı çağdaşlığa götüren yolun da bilimsel çalışmaların  sergilenmesinden geçtiğini unutmamak gerekir.

Ülkemizde görev bilincinin duyarlılığı içinde uluslararası akademik çalışmalara ve Türk Dilin Öğretimi için imza atanlar ile tüm Yükseköğretim kurumlarını kutlamak gerek !..

Üniversitelerimizde gelecekte, ulusal ve Uluslararası Türk Dili Kurultay’larında buluşmak dileğiyle...

Kıbrıs İLİM Üniversitesi’nden SEVGİLER!..

 

26.09.2021

                                                                                 Dr. Hayrettin Parlakyıldız

                                                                                  Kıbrıs İLİM Üniversitesi

                                                                           E-posta: hparlakyildiz@mynet.com