DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ


2021 YAZ BİLİM KAMPI BİTERKEN !?

Dr. Hayrettin Parlakyıldız / Kıbrıs İLİM üniversitesi        


Ülkemizin kışı bir başka, YAZI bir başka güzel !? Bu güzelliklere imza atan insanlarımızın duyarlılığının yanında asıl önemli olan AKADEMİK dünyamızdaki çalışmalarla atılan imza ve yaz ayındaki dinlenme ve dinlemelere güç veren BİLİMSEL etkinlikler…

Bu etkinliklerden biri de BİLİM KAMPLARIMIZ, olması gereken, geç kalınan, üniversitelerimiz yapmayınca da başka adamların, başka dünyaların, başka başka bilim dışı ideolojilerin, kârları haram, bilimleri sahte olanların ellerine bıraktık, sonra dertlendik, içimize kurt düştü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak başlatılan çalışmayla on yıldır bu kurtları TÜBİTAK projemizle temizledik…

TÜBİTAK 4004 kodlu Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında Proje yöneticisi Öğr.Gör.Arzu BAYINDIR 2007 yılından bu yana  10. kez gerçekleşen altı günlük harika bir kamp dönemine aynı heyecanla başladıklarını belirtti.

Kamp programının içerikleri yenilenerek 7. sınıfa geçmiş katılımcı öğrencilerin fen ve sosyal bilimler alanlarına yönelik; popüler bilimle tanışmalarını, yaşamla iç-içeliğini tanımalarını, bilimin her yerde ve eğlenceli bir alan olduğu gerçeği ile bilimsel farkındalıklarını sağlayarak bilimin yaşamımız üzerine etkilerini ve bilimin yaşamımızı nasıl doğru yönlendirdiğini sezdirebilmenin amaçlandığını, her kamp döneminde  proje ekibi olarak aynı heyecanı yaşadıklarını, her dönem kamp içeriklerinin yenilendiğini, ekip olmanın bu kampta en güzel örneğinin yaşandığını ifade etti.

Proje ekibi; alanlarında uzman, benzer projelerde çok fazla deneyimi olan özellikle farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının katılımıyla  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Balıkesir Üniversitesi,  Kültür,Yeditepe ve İzmir Kâtip ÇelebiÜniversitesi, TÜBİTAK MAM, Kıbrıs İlim Üniversitesi,  Milli Eğitim Bakanlığı) eğitimlerine başladı.

Proje çalışmalarında  bu kamp döneminde bilim ve kültür temasının ön plânda olduğunu, alanlarında uzman,  Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ile farklı üniversitelerden katılanöğretim elemanları tarafından yürütülen program etkinliklerinin, Ortaokul 7.sınıfa devam eden 8. sınıfa geçmiş, okul ve sınıf başarıları yüksek, bilim yatkınlığı olan,  sosyal  13 yaş çocuklarının çalışma grubu olarak hedeflendiğini     bu amaç doğrultusunda öğrencilere; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine uygun olarak farklı disiplin alanlarına yönelik hazırlanan etkinliklerle tanışmaları sağlanarak; bilimin her yerde verilebilecek geleceğimiz için eğlenceli ve anlamlı bir alan olduğu  gözlenmiştir.

Kamp etkinlikleri ana merkezinin  Çanakkale  Özel Kolej Yerleşkesi olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkeleri,Çanakkale ilinin doğal ve kültürel kaynaklı eğitim ortamları eğitsel amaçlı kullanılarak, derslik, işlik ve laboratuvarlar yanında, doğanın kendisi, müzeler, Astrofizik Araştırma MerkeziUlupınar Gözlemevi, orman alanları, arkeolojik kazı alanları birer eğitim ortamı olmuştur.

Her grubun kampından sonra yapılan çalışmalar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden gelen öğretim üyesi tarafından  “Kampın Öyküsü” şeklinde değerlendirilmeye alınmıştır.  Gözleme, sorgulamaya ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı bir yaklaşım ön plânda tutulmuştur.

Bu Yaz Bilim Kampının çalışmalarını yakından takip eden üniversitelere ve gelecek yıllarda bu bilim çalışma grubuyla beraber olmak isteyen İstanbul Aydın Üniversitesi’nin duyarlılığına da buradan MERHABA diyoruz.

Bizler de bu anlamlı, bilimsel projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, proje yürütücüsünün şahsında görev alan akademisyenleri. hedef-kitleyi kutluyoruz…

 

BİLİME, BİLİMSELLİĞE, BİLİM TOPLUMU içinde yaşamaya DEVAM….

Gelecek yıllarda da BİZLERLE olacaklara SELÂM olsun…

 

22..08.2021

                                                                                Hayrettin Parlakyıldız

                                                                                Kıbrıs İLİM Üniversitesi

                                                                      E-posta: hparlakyildiz@mynet.com